Klasse 1a- Otter
Klasse 1b – Erdmännchen
Klasse 2a – Schmetterlinge
Klasse 2b – Hunde
Klasse 3a – Giraffen
Klasse 3b – Paulis
Klasse 4a – Chamäleons
Klasse 4b – Fledermäuse